دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹
سیاسی

سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹ | ۲۲:۲۹ ب.ظ

انتصاب دکتر ریخان‌محمد پور ده بزرگ به سمت مشاور عالی دبیرکل در مجمع جهانی ایثارگران دفاع مقدس

  • به گزارش نصردنا طی حکمی دکتر ریحان محمد پور ده بزرگ به عنوات مشاور عالی دبیر کل در مجمع جهانی ایثارگران دفاع مقدس منصوب شد. متن حکم به شرح زیر است
  • به گزارش نصردنا طی حکمی دکتر ریحان محمد پور ده بزرگ به عنوات مشاور عالی دبیر کل در مجمع جهانی ایثارگران دفاع مقدس منصوب شد.
    متن حکم به شرح زیر است

    تبلیغات