دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸
سیاسی
انتخاب سردبیر
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۵۰۰ مدرسه خشت گلی کشور برچیده شده است. به گزارش نصردنا  مهرالله رخشانی مهر در آئین ...
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت:  ابتدای سال تحصیلی جدید تجهیزات گرمایشی ۲۴ هزار مدرسه دیگر استانداردسازی شود. به گزارش ایسنا، منطقه کهگیلویه و بویراحمد ...
تبلیغات