شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷
انتخاب سردبیر
به گزارش نصردنا علی سینا حمید نسب در وصف شهردار شهرستان باشت شعری سروده است. متن شعر به این شرح است جونم سی شهردار باشت ای مرد ...
تبلیغات